vakantie sluitingen

zomersluiting: circa 5 weken in de schoolvakantie
wintersluiting: vanaf 25 december tot half januari

zie voor de precieze data facebook